Ohrievače vody: Veľký sprievodca výberom dostupných riešení

V súčasnosti môžete na ohrev vody využívať rôzne zdroje energie, dokonca ich kombinovať. Dostupnosť viacerých možností však znamená ťažšie rozhodovanie. Poznáte výhody a nevýhody jednotlivých typov bojlerov? Ktoré ohrievače vody vám zabezpečia dnes už síce bežný, ale spoľahlivý komfort v podobe teplej vody?

Dátum publikácie - 06.07.2022

Plynové ohrievače vody

V  rodinných aj bytových domoch sú aj v súčasnosti pomerne obľúbenou voľbou, najmä ak je potrebné zabezpečiť pravidelnú a rýchlu dodávku teplej vody vo väčšom objeme. 

Z hľadiska bezpečnosti prevádzky či samotnej inštalácie však na obľube strácajú. Umiestňujú sa výhradne do technických miestností, a to v podobe stacionárnych a závesných modelov (podľa maximálneho objemu ohrievanej vody).

Napájajú sa buď cez komín – typy s prirodzeným odťahom spalín – alebo do dostatočne veľkých priestorov bez komína, kde je však nutnosťou zabezpečenie prísunu čerstvého vzduchu (prípadne spaliny odvádzajú ventilátorom, odťahom do exteriéru). Tieto typy plynových ohrievačov vody tým pádom nemôžete situovať v obytných miestnostiach.

Je dobré vedieť, že:

 • V prípade zníženého prietoku odvodu spalín prestanú byť tieto odvádzané, čím sa môže zvýšiť teplota spalín v mieste odvodu z ohrievača vody. Preto je vhodné zvážiť výbavu v podobe poistky spätného toku spalín.
 • Ceny energií stále rastú, plynu obzvlášť, a nevýhodu predstavujú aj finančné prostriedky navyše vo forme pravidelného servisu a údržby plynovej sústavy.
 • Plynové ohrievače vody potrebujú pre svoju účinnosť montáž skúseného technika. Extra pozornosť vyžaduje komín. Ten musí byť riadne vyvložkovaný, jeho vnútro musí tvoriť nehrdzavejúca oceľ.

Elektrické ohrievače vody

V tomto prípade je, logicky, zdrojom tepla elektrické ohrievacie teleso. Na ohrev vody zvyčajne využíva zvýhodnenú sadzbu elektriny, čo je nepochybne plus. V praxi to vyzerá tak, že pomalým nabíjaním vytvára zásobu vody, ktorá následne pokrýva „odberovú špičku“ ráno a večer. Tento typ ohrievača vody má v porovnaní s prietokovým variantom menší výkon.

Inštalácia je však vhodná pre štandardné istenie.

V rámci elektrických „bojlerov“ sa môžete rozhodovať medzi beztlakovými a tlakovými ohrievačmi vody. Prvý typ musí byť pripojený k špeciálnej beztlakovej výtokovej batérii a môže zásobovať iba jedno odberné miesto. Druhý typ takéto obmedzenie nemá a pripojiť ho tak môžete na „klasické“ tlakové batérie.

Keďže od roku 1926, keď Dr. Stiebel zostrojil prvý elektrický zásobníkový ohrievač vody, ubehlo dostatok času na inovácie, dostupné sú mnohé inteligentné riešenia, ktoré sú schopné znižovať spotrebu energie.

Moderné elektrické ohrievače vody sú totiž vybavené regulátormi s dotykovými displejmi, ktoré dokážu na základe spotreby z predošlých dní odhadnúť budúcu spotrebu tepla.

Výborne spolupracujú s fotovoltikou, odber elektriny zo siete je tak minimálny.

Čo je dobré vedieť o elektrických ohrievačoch vody?

 • Zabezpečia teplú vodu aj na relatívne slabých elektrických rozvodoch, pričom plusom je aj možnosť využívania zvýhodnenej sadzby ceny elektriny. Pri systéme hromadného diaľkového ovládania má správca možnosť akumulovať do nich okamžité krátkodobé prebytky elektriny.
 • Predstavujú minimálne bezpečnostné riziko (pri ohreve nevznikajú žiadne spaliny) a šetria náklady vďaka absencii každoročných revízií a kontrol (ako je to v prípade plynových ohrievačov vody).
 • Dostupné sú aj priestorovo či cenovo nenáročné riešenia, vhodné najmä pre bezdetné páry, jednotlivcov či dôchodcov, ako aj pre chaty a domácnosti skúpe na metre štvorcové. V tejto súvislosti je plusom malá veľkosť ističa.
 • Dokážu sa flexibilne prispôsobiť akýmkoľvek nárokom užívateľov, avšak v prípade, ak máte vyššie požiadavky na teplú vodu v odberových špičkách, je dôležité, spolu s odborníkom, vybrať optimálne zariadenie, ktoré je schopné zabezpečiť potrebný komfort teplej vody.

Solárne ohrievače vody

V prípade solárnych ohrievačov vody ide zväčša o kombinované modely. Ich prednosťou je efektívne využívanie slnečného žiarenia, respektíve tepelného výkonu solárneho systému, dlhá životnosť, veľká kapacita, možnosť nastavenia optimálnej teploty vody či nízka spotreba energie.

Je dobré vedieť, že:

 • Hoci umožňujú pripojenie viacerých odberných miest súčasne, počítať musíte s vysokými počiatočnými nákladmi.
 • Jednorazová investícia je síce vyššia, no oplatí sa, ak máte väčšiu rodinu a veľkú spotrebu teplej vody nielen v zime, ale aj v lete. Ohrev vody v bazéne je potom samostatnou kategóriou, pri ktorej sa tento spôsob ohrevu vypláca.
 • Profitovať budete najmä vtedy, ak bývate v lokalite s veľkým počtom slnečných dní. Návratnosť pocítite najmä v období jari a jesene, keď je teplota vzduchu nižšia, ale slnečných dní je aj naďalej dostatok. Naozaj stačí, že na váš dom svieti slnko.
 • Moderné solárne panely sú dostatočne kvalitné a výkonné. Aj keď je solárny ohrev u nás skôr doplnkovým spôsobom ohrevu vody, pre početné domácnosti môže v kombinácii s klasickým plynovým kotlom alebo tepelným čerpadlom predstavovať výhodu – vysoká spotreba vody počas slnečných dní zaručí minimálne náklady na ohrev. Keďže zdroj tepla vtedy nepracuje, výrazne sa predlžuje jeho životnosť.

Kombinované ohrievače vody

Bojler obojživelník“ umožňuje v zime ohrievať vodu tepelným čerpadlom alebo plynovým kotlom popri vykurovaní domácnosti a v letných mesiacoch zase pomocou elektrickej energie. K ohrevu vody teda využíva dva rozdielne zdroje energie, čo je výhodné napríklad vtedy, ak vykurovací zdroj prestane z akýchkoľvek dôvodov kúriť.

Zníženie nákladov vám zabezpečí všade tam, kde sa kúri vodou.

Treba však podotknúť, že obstarávacie náklady sú v porovnaní s klasickým elektrickým ohrievačom vody vyššie. Vo všeobecnosti mu však možno pripísať vysokú úspornosť a nízku energetickú náročnosť.

Čo je dobré vedieť?

 • V prípade kombinovaného bojlera máte k dispozícii viacstupňovú ochranu, ktorú zabezpečuje termostat s poistkou proti zamrznutiu vody a prehriatiu zariadenia s funkciou resetu. 
 • Zmestí sa v podstate všade. Jednotlivé modely sú síce k dispozícii vo veľkostiach od 120 až 200 litrov, avšak do vybranej miestnosti sa dajú umiestniť horizontálne aj vertikálne. Pri vertikálnych ohrievačoch vody je pripojenie k rúrkovému výmenníku tepla v závislosti od modelu možné buď z ľavej, alebo pravej strany.
 • Ovládanie nie je plne automatizované, no možno ho označiť za intuitívne. Bojler obojživelník obsahuje elektrické ohrievacie teleso a výmenník tepla, ktorý je možné napojiť na vodu ústredného kúrenia alebo na tepelné čerpadlo, plynový kotol či kotol na tuhé palivo.

Ohrievače vody s technológiou tepelného čerpadla

Ide o jednoduché a kompaktné zariadenia, ktoré dosahujú nižšie prevádzkové náklady ako bežné ohrievače vody. Vďačia za to špeciálnej technológii tepelného čerpadla, vďaka ktorej sú približne dve tretiny energie potrebnej na prípravu vody, získané z okolitého prostredia. Iba jednu tretinu tvorí elektrická energia potrebná na elektrické napájanie.

Tepelné čerpadlá pre ohrev vody je potrebné zapojiť iba do vodovodnej a elektrickej siete. V porovnaní s plynovými ohrievačmi vody si nevyžadujú žiadne špeciálne podmienky na ventiláciu a odsávanie splodín.

Je dobré vedieť, že:

 • Životnosť tepelných čerpadiel na ohrev vody je vďaka kvalitným smaltovaným materiálom veľmi dlhá. Anódová ochrana zabráni korózii a nemusíte sa báť neustálych porúch a problémov.
 • Ovládanie elektronickej regulácie je zabezpečené jednoducho – prostredníctvom LCD displeja. Môžete si nastaviť rôzne teploty vody v závislosti od toho, aký zdroj elektrickej energie využívate.
 • Špeciálna konštrukcia spojená s najnovším know-how vám zabezpečia ohrev teplej vody až do 65 °C, a to aj bez potreby aktivácie prídavného ohrievacieho telesa.

Zásobníkové ohrievače vody

Všetky doposiaľ spomenuté typy ohrievačov vody (plynové, elektrické, kombinované, s technológiou tepelného čerpadla) fungujú na princípe zásobníkového ohrevu, a preto ich radíme do spoločnej skupiny zásobníkových ohrievačov vody tzv. bojlerov

Vhodnou alternatívou k nim bývajú v niektorých prípadoch prietokové ohrievače vody, ktoré zabezpečujú prípravu teplej vody na princípe prietokového ohrevu.

Prietokové ohrievače vody

Benefitom prietokového ohrievača vody je minimálna tepelná strata, keďže v ňom po použití zostáva iba niekoľko decilitrov ohriatej vody. Nemenej dôležitou prednosťou tohto riešenia je okamžitá dostupnosť teplej vody. Zabúdať netreba ani na malé straty v rozvodoch, za ktoré môže montáž prietokových ohrievačov vody priamo k miestu odberu. 

K dispozícii je vo dvoch základných variantoch – vo verzii mini a komfortnej verzii. Líšia sa od seba najmä počtom odberných miest, ktoré dokážu zásobovať (typ mini je určený iba pre jedno umývadlo) a vo výške teploty, na ktorú dokážu vodu zohriať.

Ako fungujú?

Pri odbere teplej vody prostredníctvom vodovodnej batérie preteká voda cez ohrievacie teleso prietokového ohrievača vody. Na rozdiel od zásobníkových ohrievačov vody nemajú tie prietokové žiaden zásobník. Zjednodušene povedané – ohrievajú teplú vodu iba vtedy, keď ju potrebujete.

Práve to ich robí energeticky úspornými.

Objem dostupnej teplej vody určuje ich vykurovací výkon – rýchly ohrev vody na požadovanú teplotu rovná sa veľký výkon.

V tejto súvislosti je dobré vedieť:

 • Pri väčších odberoch vody, viacerých odberných miestach a pri vyšších požadovaných teplotách musí byť zariadenie napájané elektrickým prúdom s napätím 400 Voltov. Pri menších odberoch vody si zariadenie vystačí s 230 Voltami.
 • Pri inštalácii pre viac odberných miest potrebujete tlakový variant. Beztlakový variant využijete v prípade jedného odberného miesta.
 • Aby ste si zabezpečili čo najväčší komfort, resp. konštantnú teplotu vody, pri jednotlivých zariadeniach sa riaďte označením použitej technológie 2i, 3i alebo 4i. Platí, že čím vyššia je číslica pred písmenom, tým presnejšia a stabilnejšia bude požadovaná teplota.

V prípade otázok ohľadom výberu ideálneho zariadenia pre ohrev vody sa na nás neváhajte obrátiť. Naši obchodno-technickí zástupcovia sú vám kedykoľvek k dispozícii.

Autor článku: Ing. Alžbeta Jendrichovská

Oddelenie zákazníckych služieb, STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o.

alzbeta.jendrichovska@stiebel-eltron.sk