Prvá pomoc - tepelné čerpadlá

Táto séria videí vám ukáže, ako svojpomocne zrealizovať základné nastavenia na vašom zariadení STIEBEL ELTRON. Ak sú potrebné ďalšie nastavenia, obráťte sa na naše servisné oddelenie. Vždy sa tiež riaďte pokynmi uvedenými v návode na obsluhu a inštaláciu.

Nastavenie izbovej teploty

Nastavenie teploty ohrevu vody

Nastavenie programu pre ohrev vody

Nastavenie funkcie chladenia

Prepnutie na núdzový režim

Reset zariadenia

Zobrazenie zoznamu kódov chybových hlásení

Prevádzkový režim

Nastavenie programu pre vykurovanie