Kampaň "Zdravý vzduch bez strát"

V rámci kampane ponúkame koncovým zákazníkom cenovo zvýhodnené riešenia pre lokálne a centrálne vetranie s rekuperáciou vzduchu.

Systémy na riadené vetranie obytných priestorov zabezpečia potrebný čerstvý vzduch pre vašich zákazníkov. Vďaka spätnému získavaniu tepla tzv. rekuperácii tepla využívajú zároveň až 90 % tepla získaného z odpadového vzduchu a privádzajú ho späť. Šetria tak energiou na vykurovanie domu.

Viac informácií o našej ponuke pre koncových zákazníkov nájdete na kampaňovej stránke.

Prejsť na kampaňovú stránku

Máte požiadavku ohľadom marketingu?

Kontaktujte nášho zamestnanca marketingu, ktorý je vám k dispozícii kedykoľvek počas pracovných dní.

 

Tomáš Melikant