Závisí účinnosť tepelného čerpadla od typu vykurovacieho systému?

Najvyššia účinnosť tepelného čerpadla sa dosahuje vtedy, keď má zdroj tepla t.j. vzduch, zem alebo podzemná voda čo najvyššiu teplotu a vykurovací systém pracuje s čo najnižšou teplotou vykurovacej vody pre zabezpečenie tepelnej pohody.

Tepelné čerpadlo je preto najúčinnejšie, keď pracuje s nízkoteplotným vykurovacím systémom – s podlahovým, stenovým alebo stropným vykurovaním. Pri vykurovaní "radiátormi" sú prevádzkové náklady asi o 30% vyššie.

Účinnosť tepelného čerpadla sa teda mení a je závislá od typu vykurovacieho systému.