Zašpinia sa vzduchové rozvody počas používania?

Nie. Je však dôležité, aby z hygienického hľadiska nebolo vetracie zariadenie dimenzované nad rámec nevyhnutnej potreby čerstvého vzduchu, tzn. aby nedochádzalo k výmene väčšieho množstva vzduchu, ako je skutočne potrebné.

Vetraním prostredníctvom okien alebo škár vznikajú v určitých prípadoch výrazne väčšie objemové prietoky, a tým je vzduch suchší ako pri použití rekuperačnej jednotky.