Vzniká v dome prevádzkou rekuperácie prievan?

Zohriaty čerstvý vzduch je privádzaný do interiéru stabilne a dlhodobo v malom množstve. Prevádzkou rekuperácie preto prievan v dome nevzniká.

Na určitý čas je každopádne možné prísun čerstvého vzduchu zvýšiť, napr. pri vysokej koncentrácii ľudí v dome.