Sú prietokové ohrievače vody energeticky efektívne a šetrné k životnému prostrediu?

Áno – prietokové ohrievače vody sú energeticky účinné a šetrné k životnému prostrediu. Potvrdili to rôzne štúdie, ako napríklad štúdia „Zníženie spotreby energie a emisií CO2 decentrálnym elektrickým systémom zásobovania teplou vodou“ spoločnosti FfE Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft mbH (Výskumná spoločnosť pre energetiku FfE).

Významnou výhodou decentrálnej prípravy teplej vody je blízkosť k odbernému miestu. Krátke prívodné vedenia sa postarajú o to, že sa tepelné straty znížia na minimum a pri ďalšom odbere je teplá voda opätovne rýchlo k dispozícii. Pri prietokových ohrievačoch vody sa vždy ohreje len také množstvo vody, ktoré je práve potrebné.

Tým v porovnaní s centrálnymi systémami nevznikajú akumulačné energetické straty ani energetické straty v súvislosti s pohotovostným režimom. Taktiež nedochádza k energetickým stratám pre distribúciu a cirkulačné vedenie. Prietokové ohrievače vody vo všeobecnosti šetria energiu, náklady aj vodu.