Spotrebuje rekuperačná jednotka veľa elektrickej energie?

Spotreba elektrickej energie závisí od výberu konkrétneho zariadenia a zaobchádzania s ním. Ak nevhodne navrhnuté zariadenie pracuje neustále v „párty režime“, ešte k tomu so znečistenými filtrami, spotreba je samozrejme vyššia.

Ak sa navyše naďalej intenzívne vetrá oknami, investícia do rekuperačnej jednotky sa určite minie účinku.

Pri predpoklade správneho projektovania, nastavenia a adekvátneho zaobchádzania so systémom je možné dosiahnuť relevantnú úsporu nákladov na vykurovanie, ktorá kompenzuje vynaložené náklady na prevádzku vetracieho zariadenia.