Riadenie alebo regulácia – aký vplyv to má na efektivitu a komfort?

 

Aj technológia je merítkom komfortu prípravy teplej vody celkovo a zároveň aj merítkom energetickej efektívnosti zariadenia. Rozdiely vo vybavení zariadenia medzi „plne elektronicky ovládaným“, „elektronicky ovládaným“ a „elektronicky riadeným“ určujú stabilitu teploty vody na výstupe, a tým aj komfort prípravy teplej vody. Teplota na odbernom mieste je ovplyvnená rôznymi faktormi. Tieto je možné rôznymi senzormi korigovať. Čím kvalitnejšie zariadenie, tým viacej senzorov kontroluje teplotu vody a o to precíznejšie sa udržuje požadovaná teplota teplej vody – to je mimoriadne energeticky účinné.

4-násobná inteligencia pre neobmedzený špičkový komfort
Pri plne elektronickej regulácii vsádza STIEBEL ELTRON na 4i technológiu. Kombinuje tri senzory s motorovým ventilom. Senzory zaznamenávajú teplotu na vstupe, teplotu na výstupe a prietokové množstvo. Neustála kompenzácia požadovanej a skutočnej teploty zaručuje, že požadovaná teplota bude presne dodržaná. Ak zariadenie pracuje na maximálny výkon, bude mať vyššia potreba teplej vody automaticky za následok pokles teploty. Aby bola aj v tomto prípade dodržaná požadovaná teplota, reguluje motorový ventil automaticky nepatrne množstvo vody. Rušivé teplotné výkyvy pri sprchovaní tak patria minulosti. Deje sa to automaticky, bez toho, aby užívateľ čokoľvek z toho postrehol. Vysoký komfort – predovšetkým vtedy, ak sa má zásobovať viacero odberných miest. Nezávisle na spôsobe sprchovania a vonkajších vplyvoch sa vďaka 4i technológii vždy dosiahne želaná teplota s presnosťou na jeden stupeň. Zmiešavanie so studenou vodou je zbytočné. Tým sa použije len skutočne potrebné množstvo energie a dosiahne sa primerane vysoká miera efektívnosti. STIEBEL ELTRON pretavila túto technológiu pre exkluzívny komfort do svojho špičkového modelu DHE SL electronic comfort.

3-násobná inteligencia pre vysoký komfort
Elektronicky regulované zariadenia sú vybavené 3i technológiou. Pozostáva zo senzora teploty na vstupe, senzora teploty na výstupe a senzora prietoku. Tým prietokový ohrievač vody zabezpečuje konštantnú požadovanú teplotu na výstupe s presnosťou na jeden stupeň. Ak zariadenie vo výnimočných prípadoch pracuje s maximálnym výkonom, napríklad v zime pri extrémne nízkych teplotách vody na vstupe, môže užívateľ batériou regulovať odoberané množstvo vody, a tým aj požadovanú teplotu vody. Celkovo je 3i technológia vysoko efektívna, nakoľko sa použije len skutočne potrebné množstvo energie a vody. V tomto ohľade v ničom nezaostáva za technológiou prémiovej triedy.

2-násobná inteligencia pre každodenný komfort prípravy teplej vody
Elektronicky riadené prietokové ohrievače vody pracujú s takzvanou 2i technológiou pozostávajúcou zo snímača teploty na vstupe a snímača prietoku. Pritom sa vypočítava potrebný vykurovací výkon v závislosti od zvoleného stupňa teploty. Je možné vybrať si maximálne medzi tromi stupňami pevne nastavenej teploty (cca 35, 45, 55 °C). Ak je potrebná iná teplota, môže sa individuálne regulovať primiešavaním studenej vody. Energetická účinnosť 2i technológie je optimalizovaná na spotrebu energie jednotlivých teplotných úrovní.