Regulácia alebo riadenie prietokových ohrievačov vody – aký je v tom rozdiel z hľadiska efektivity a komfortu?

Použitá technológia je meradlom komfortu prípravy teplej vody a zároveň meradlom energetickej efektívnosti zariadenia. Rozdiely vo vybavení zariadenia medzi „plne elektronicky regulovaným“, „elektronicky regulovaným“ a „elektronicky riadeným“ prietokovým ohrievačom vody určujú stabilitu teploty vody na výstupe, a tým aj komfort prípravy teplej vody. 

Teplotu na odbernom mieste ovplyvňujú rôzne faktory, ktoré sa dajú korigovať rôznymi senzormi.

Čím je zariadenie kvalitnejšie, tým viac senzorov kontroluje teplotu vody a o to precíznejšie sa udržuje požadovaná teplota teplej vody. Zabezpečí sa tak mimoriadna energetická účinnosť.

4-násobná inteligencia pre špičkový komfort

Pri plne elektronicky regulovaných ohrievačoch vody vsádza STIEBEL ELTRON na technológiu 4i. Kombinuje tri senzory s motorovým ventilom. Senzory zaznamenávajú teplotu na vstupe, teplotu na výstupe a prietokové množstvo.

Neustála kompenzácia požadovanej a skutočnej teploty zaručuje, že požadovaná teplota bude presne dodržaná.

Ak pracuje prietokový ohrievač vody na maximálny výkon, vyššia potreba teplej vody má automaticky za následok pokles teploty. Aby bola aj v tomto prípade dodržaná požadovaná teplota, reguluje motorový ventil automaticky nepatrne množstvo vody. Rušivé teplotné výkyvy pri sprchovaní tak patria minulosti. 

Deje sa to automaticky, bez toho, aby užívateľ čokoľvek z toho postrehol. Zabezpečí sa tým vysoký komfort predovšetkým vtedy, ak sa má zásobovať viacero odberných miest. Nezávisle od spôsobu sprchovania a vonkajších vplyvov sa vďaka technológii 4i vždy dosiahne želaná teplota s presnosťou na jeden stupeň.

Zmiešavanie so studenou vodou je zbytočné.

Vďaka tomu sa použije len skutočne potrebné množstvo energie a dosiahne sa primerane vysoká miera efektívnosti. STIEBEL ELTRON pretavila túto technológiu pre exkluzívny komfort do svojho špičkového modelu PER.

3-násobná inteligencia pre vysoký komfort

Elektronicky regulované zariadenia sú vybavené technológiou 3i. Pozostáva zo senzora teploty na vstupe, senzora teploty na výstupe a senzora prietoku. Prietokový ohrievač vody tým zabezpečuje konštantnú požadovanú teplotu na výstupe s presnosťou na jeden stupeň.

Ak zariadenie vo výnimočných prípadoch pracuje s maximálnym výkonom, napríklad v zime pri extrémne nízkych teplotách vody na vstupe, môže užívateľ batériou regulovať odoberané množstvo vody, a tým aj požadovanú teplotu vody. 

Celkovo je technológia 3i vysoko efektívna, keďže sa použije len skutočne potrebné množstvo energie a vody. V tomto ohľade v ničom nezaostáva za technológiou prémiovej triedy.

2-násobná inteligencia pre každodenný komfort prípravy teplej vody

Elektronicky riadené prietokové ohrievače vody pracujú s takzvanou technológiou 2i, ktorá pozostáva zo snímača teploty na vstupe a snímača prietoku. Pritom sa vypočítava potrebný vykurovací výkon v závislosti od zvoleného stupňa teploty.

Je možné vybrať si medzi tromi stupňami pevne nastavenej teploty (cca 35, 45, 55 °C). Ak je potrebná iná teplota, môže sa individuálne regulovať primiešavaním studenej vody.