Prečo počas ohrevu vody v beztlakovom bojleri kvapká voda z armatúry?

Voda sa počas ohrevu rozpína a vytláča prebytočné množstvo vody do výtokovej trubice odberovej armatúry. Preto pri beztlakových ohrievačov vody nie je nutné inštalovať poistný ventil.

Kvapkanie vody z batérie počas ohrevu je tu teda bežný jav a nespôsobuje ho netesnosť batérie.