Odkiaľ čerpá tepelné čerpadlo energiu na vykurovanie?

Tepelné čerpadlo získava energiu z obnoviteľných zdrojov, ktoré máme k dispozícii v neobmedzenom množstve a sú zadarmo:

  • Energiu z okolitého vzduchu odoberá tepelné čerpadlo vzduch-voda. Pracuje pri teplote -25 až +40 stupňov C.
  • Energia zo zeme je odoberaná tepelným čerpadlom zem-voda, zvyčajne pomocou zemných vrtov. Prevádzková teplota týchto vrtov sa pohybuje od +2 do +7 stupňov C.
  • Energiu z podzemných vôd odoberá tepelné čerpadlo voda-voda s využitím nasávacích a absorpčných studní. Teplota podzemnej vody sa pohybuje od +8 do +12 stupňov C.

Všetky tieto typy tepelných čerpadiel vedia pracovať v slovenských podmienkach po celý rok.