Nie je vzduch v domácnostiach s vetracími zariadeniami príliš suchý?

Nie, dôležité však je, aby nebolo vetracie zariadenie dimenzované nad rámec z hygienického hľadiska nevyhnutného čerstvého vzduchu, tzn. aby nedochádzalo k výmene väčšieho množstva vzduchu, ako je skutočne potrebné. Vetraním prostredníctvom okien alebo škár vznikajú v určitých prípadoch výrazne väčšie objemové prietoky, a tým je vzduch suchší ako pri vetracích zariadeniach.