Musím sa pri použití rekuperačnej jednotky zriecť krbu?

Nie. Je však dôležité, aby ste krb prevádzkovali nezávisle od okolitého vzduchu. Technicky by to nemal byť žiaden problém.

K dispozícii sú krbové vložky s externým prívodom vzduchu priamo do spaľovacej komory.

Ak nedisponujeme krbovou vložkou s externým prívodom vzduchu, ďalším z riešení je vypnutie rekuperačnej jednotky vždy, keď v krbe horí oheň. Bez ohľadu na rekuperačnú jednotku sa pri dnešnej tesnosti opláštenia novostavieb neodporúča používať interiérový vzduch pri prevádzke krbu.

Nie je totiž vždy zabezpečený dostatočný prívod vzduchu pre spaľovanie.