Musí sa inštalácia solárneho zariadenia schvaľovať?

Na Slovensku nie je potrebné schvaľovať inštaláciu solárneho zariadenia. Potreba schvaľovania danej inštalácie v prípade pamiatkovo chránených budov je na uvážení príslušnej osoby poverenej ochranou pamiatok. Niektoré inštitúcie poskytujúce finančné dotácie požadujú stanovisko príslušných urbanistických úradov.