Ktorý prietokový ohrievač vody je vhodný pre prevádzku so solárnym systémom alebo s predhriatou vodou?

Predhriata voda (vznikne napr. pri použití solárneho termického systému) sa dá pomocou prietokových ohrievačov vody STIEBEL ELTRON znovu ohriať na požadovanú teplotu. Je to účinné, a samozrejme, úsporné!

Pre tento účel sú vhodné nasledovné prietokové ohrievače vody – PER, PEO, PEY, PEG, DHB-E.