Kde nájdem certifikované montážne firmy pre inštaláciu tepelného čerpadla?

Najlepšie je použiť zoznam montážnych firiem uvedený na našej webovej stránke v časti Obchodní partneri. Po zadaní miesta vášho trvalého pobytu alebo poštového smerovacieho čísla sa zobrazia montážne firmy vo vašom najbližšom okolí.