Je niekoľko zariadení s rôznym výkonom (kW). Ktoré potrebujem pre môj účel použitia?

Požadovaný výkon zariadenia v podstate závisí od spôsobu použitia, teda miesta, ktoré má byť zásobované vodou. Bežné množstvá teplej vody sú objasnené v nasledovnej tabuľke, nakoľko od toho závisí potrebný výkon zariadenia:

Použitie Potrebné množstvo teplej vody Minimálny výkon zariadenia
Sprchovanie 8-10 l/min >= 18 kW
Kuchynský drez 4 l/min >= 11 kW
Umývadlo 4 l/min >= 11 kW
Umývadlo na umývanie rúk 2-3 l/min >= 3,5 kW