Je môj dom vhodný na použitie solárneho zariadenia?

Intenzita žiarenia je vo všetkých regiónoch dostatočne veľká na to, aby bolo možné zmysluplne prevádzkovať solárno-termické zaradenie.

Plocha strechy nasmerovaná medzi juhovýchod a juhozápad, ktorá je čo najmenej zatienená, so sklonom od 20° do 60° je najviac vhodná na inštaláciu solárneho zariadenia. Na jednu osobu je tu potrebný ohrev úžitkovej vody na úrovni cca. 1 m² plochy kolektora. V prípade o niečo väčšej plochy kolektora je možné aj na západnej alebo východnej strane docieliť rovnakú mieru získanej energie. Rovnako vhodné sú aj ploché strechy a možná je aj montáž na stenu.