Dá sa z prietokového ohrievača vody, ktorý je inštalovaný v nevykurovaných priestoroch, vypustiť pred zimou voda?

Nie. Pri prietokových ohrievačoch vody je nutné v miestnosti inštalácie zaistiť nezamŕzajúcu teplotu alebo vykonať pred zimou ich demontáž a uskladniť ich v nezamŕzajúcich priestoroch.