Čo znamená reverzné odmrazovanie chladiaceho okruhu?

V prípade tepelných čerpadiel vzduch-voda sa môže na výparníku pri istých prevádzkových podmienkach vytvoriť námraza. Najčastejšie sa tvorí v premenlivom počasí pri teplotách 0 °C až +7 °C. 

Námrazu na výparníku priebežne kontroluje regulácia tepelného čerpadla, ktorá v prípade potreby automaticky spustí proces reverzného odmrazovania. Chladiaci okruh tepelného čerpadla sa následne prevádzkuje pomocou prepínacieho ventilu v opačnom smere.

Vode v akumulačnom zásobníku, resp. vo vykurovacom (spotrebiteľskom) okruhu sa krátkodobo (zvyčajne 2 – 3 minúty) odoberá teplo a privádza sa do výparníka. Ľad sa roztopí a odvádza ako kondenzát.

Následne sa tepelné čerpadlo opäť prepne do režimu vykurovania.