Čo znamená reverzné odmrazovanie chladiaceho okruhu?

V prípade tepelných čerpadiel vzduch|voda sa môže na výparníku pri istých prevádzkových podmienkach vytvoriť námraza. Vzniká nasledovne: Vo výparníku sa vzduchu odoberá teplo. Ak pri tom dôjde k poklesu pod rosný bod, vytvára sa kondenzát a ten sa pri teplote v rozsahu od -5 do +7 °C mení na námrazu. Dôležité: Tá sa musí pravidelne odmrazovať, aby mohlo tepelné čerpadlo naďalej efektívne pracovať.

Námraza na výparníku sa konštantne kontroluje prostredníctvom internej regulácie a v prípade potreby sa úplne automaticky spustí proces reverzného odmrazovania. Chladiaci okruh tepelného čerpadla sa potom prevádzkuje pomocou prepínacieho ventilu v opačnom smere. Tým sa vode v akumulačnej nádobe alebo v podlahovom vykurovaní krátkodobo odoberá teplo a privádza sa do výparníka. Ľad sa roztopí a odvádza sa ako kondenzát– efektívne fungovanie zariadenia je zaručené.