Čo je to tepelné čerpadlo?

Ak by som to mal povedať jednoducho, tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré čerpá potrebnú vykurovaciu energiu pre nehnuteľnosť z okolitého prostredia:

Dôležité je poznamenať, že na 100% vykurovacej energie dodávanej do budovy spotrebuje iba 20% elektriny potrebnej na pohon kompresora tepelného čerpadla.

80% energie na vykurovanie a ohrev pitnej vody pochádza z obnoviteľných zdrojov, ktoré sú k dispozícii. Tepelné čerpadlo je preto nielen ekologické, ale aj veľmi úsporné zariadenie.

Okrem toho môže v lete prepravovať energiu opačným smerom a tým pádom chladiť dom.

Takže jedno zariadenie zabezpečí vykurovanie, ohrev vody aj chladenie v domácnosti. Tepelnému čerpadlu je zároveň možné pomocou fotovoltického systému znížiť prevádzkové náklady na 0.