Čo je to rekuperačná jednotka?

Rekuperačná jednotka je zariadenie, ktoré zabezpečuje riadenú výmenu vzduchu v domácnosti. Stará sa o pravidelný prísun čerstvého, filtrovaného vzduchu zbaveného nečistôt, alergénov a prachu z vonkajšieho prostredia, odvod znehodnoteného vzduchu a taktiež o značnú úsporu nákladov na vykurovanie.

Teplo z odvádzaného vzduchu sa totiž odovzdá čerstvému ​​privádzanému vzduchu s účinnosťou až 94%. Je to jednoduché a efektívne.