Čo je to energetický štítok?

Energetický štítok je výsledkom meraní a výpočtov predpísaných normou STN EN 14825. Výsledkom je tzv. ročná prevádzková účinnosť, ktorá hovorí, koľkokrát viac tepla v kWh za rok dodá tepelné čerpadlo s využitím obnoviteľnej energie vonkajšieho prostredia v porovnaní s energiou, ktorá je potrebná (napríklad v uhlí) na výrobu elektriny pre prevádzku kompresora.