Ako sa starať o rekuperačnú jednotku?

Filtre centrálnej rekuperačnej jednotky by sa mali meniť po 3 mesiacoch od prvého spustenia. Následne by výmena filtra mala prebiehať aspoň 1 krát ročne.

Vypláchnutie výmenníka vo vlažnej vode by malo byť realizované 1 krát za 5 rokov. 

Filtre lokálnej rekuperačnej jednotky odporúčame meniť pri signalizácii indikátora výmeny filtra, optimálne však raz za 6 mesiacov, pri prašnom, nečistom prostredí aj častejšie.

Čo sa servisu týka, tak pri potrebe servisného zásahu má naša spoločnosť k dispozícií spoľahivú servisnú sieť po celom Slovensku, ktorá sa stará o údržbu našich zariadení.