Ako funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo sa skladá z troch hlavných častí – z výparníka, kondenzátora a kompresora. Výparník odoberá nízkopotenciálne teplo z okolitého prostredia (vzduchu, vody, zeme) a kondenzátor dodáva teplo s vyšším potenciálom do objektu prostredníctvom teplonosného média vo vykurovacom systéme.

Transport energie zabezpečuje kompresor.

Čím menší je rozdiel teploty zdroja tepla a teploty kondenzátora, tým menej sa zaťažuje kompresor tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo tak pracuje efektívnejšie. Tepelné čerpadlá sa podľa zdroja obnoviteľnej energie delia do niekoľkých skupín, najčastejšie sa však používajú tepelné čerpadlá systému vzduch-voda a zem-voda.