Aké základné druhy rekuperačných jednotiek rozlišujeme?

Riadené vetranie obytných priestorov je možné dosiahnuť inštaláciou centrálnej alebo lokálnej rekuperácie. Pri centrálnej rekuperácii je vetracia jednotka umiestnená v technickej miestnosti a vzduch sa distribuuje potrubnými rozvodmi a následne výustkami.

Lokálna rekuperácia je druhou možnosťou bez potrubných rozvodov, jednotlivé rekuperačné jednotky sú osadené v obvodovej stene. Toto riešenie umožňuje využitie aj na miestach, kde nie je možné inštalovať vetracie rozvody.