Aké výhody majú decentrálne prietokové ohrievače vody v porovnaní s centrálnymi systémami na prípravu teplej vody?

V rámci riešení efektívnej prípravy teplej vody rozlišujeme medzi centrálnymi a decentrálnymi  koncepciami. V prípade centrálnych riešení na prípravu teplej vody sa jedná hlavne o zásobníkové ohrievače vody, kde sa voda ohrieva centrálnym ohrevom – tepelným čerpadlom, kotlom na tuhé palivo alebo plynovým kotlom. Pritom sa často kvôli dlhým prívodným vedeniam znižuje dobrá účinnosť zariadenia. Skutočná energetická účinnosť sa spravidla prejaví pri ročnom zúčtovaní na konci roka. Existuje totiž mnoho faktorov, ako napríklad cirkulácia teplej vody, akumulačné straty a energetické straty v rámci pohotovostného režimu, ktoré spôsobujú vysokú spotrebu energie. Častokrát sa však nezahŕňajú k nákladom na teplú vodu. Ak sa zohľadnia aj tieto skryté náklady, vychádza vo výsledku z tohto porovnania voči centrálnym systémom lepšie decentrálna elektrická príprava teplej vody. To dokazujú aj rôzne nezávislé štúdie.

Decentrálne zásobovanie teplou vodou ponúka veľa výhod:

1. blízko odberovému miestu
Tieto zariadenia na prípravu teplej vody sú inštalované presne tam, kde sú potrebné: nad / pod drezom v kuchyni, nad / pod umývadlom, vedľa sprchy alebo nad vaňou v kúpeľni.

2. šetriace energiu
Krátke prívodné vedenia vzhľadom na inštaláciu priamo v mieste odberu sa postarajú o to, že sa tepelná strata zníži na minimum. To šetrí energiu a životné prostredie.

3. šetriace vodu
Krátke prívodné vedenia znamenajú aj to, že sa pri odbere nemusí odčerpať nepoužitá voda, ktorá sa ochladila v prívodnom potrubí. Priamo pri zdroji sa teda nestráca nevyužitá drahocenná voda.

4. málo nákladné
Keďže decentrálne elektrické zariadenia na ohrev vody využívajú všetku energiu, sú tieto systémy mimoriadne ekonomické.

5. ľahko inštalovateľné
Naše zariadenia na prípravu teplej vody pre decentrálne zásobovanie teplou vodou sa inštalujú rýchlo a ľahko – aj v prípade ich výmeny za staré zariadenia. To udržiava náklady v istých medziach a šetrí čas.

6. exaktné vyúčtovanie
Vo viacgeneračných rodinných domoch sa rýchlo ocení, ak je možné vyhotoviť presné vyúčtovanie za jednotlivé domácnosti. Každý zaplatí toľko, koľko spotrebuje – ani o cent viac.