Aké výhody majú decentrálne prietokové ohrievače vody v porovnaní s centrálnymi systémami pre prípravu teplej vody?

V rámci riešení efektívnej prípravy teplej vody rozlišujeme medzi centrálnymi a decentrálnymi  koncepciami. V prípade centrálnych riešení pre prípravu teplej vody ide najmä o zásobníkové ohrievače vody, kde sa voda ohrieva centrálnym ohrevom – tepelným čerpadlom, kotlom na tuhé palivo alebo plynovým kotlom. 

Pritom sa často kvôli dlhým prívodným vedeniam znižuje dobrá účinnosť zariadenia. Skutočná energetická účinnosť sa spravidla prejaví pri ročnom zúčtovaní na konci roka. Existuje totiž mnoho faktorov, ako napríklad cirkulácia teplej vody, akumulačné straty a energetické straty v rámci pohotovostného režimu, ktoré spôsobujú vysokú spotrebu energie.

Často sa však nezahŕňajú k nákladom na teplú vodu. 

Ak sa zohľadnia aj tieto skryté náklady, vychádza vo výsledku z tohto porovnania voči centrálnym systémom lepšie decentrálna elektrická príprava teplej vody. To dokazujú aj rôzne nezávislé štúdie.

Decentrálne zásobovanie teplou vodou ponúka veľa výhod:

1. blízkosť k odbernému miestu

Prietokové ohrievače vody sú inštalované presne tam, kde sú potrebné – nad/pod drezom v kuchyni, nad/pod umývadlom, vedľa sprchy alebo nad vaňou v kúpeľni.

2. úspora energie

Krátke prívodné vedenia sa vzhľadom na inštaláciu priamo v mieste odberu postarajú o to, že sa tepelná strata zníži na minimum. To šetrí energiu a životné prostredie.

3. úspora vody

Krátke prívodné vedenia znamenajú aj to, že sa pri odbere nemusí odčerpať nepoužitá voda, ktorá sa ochladila v prívodnom potrubí. Priamo pri zdroji sa teda nestráca nevyužitá drahocenná voda.

4. nízke náklady

Keďže prietokové ohrievače vody využívajú všetku energiu, tieto systémy sú mimoriadne ekonomické.

5. jednoduchá inštalácia

Decentrálne zariadenia pre prípravu teplej vody sa inštalujú rýchlo a ľahko – aj v prípade ich výmeny za staré zariadenie. To udržiava náklady v istých medziach a šetrí čas.

6. exaktné vyúčtovanie

V bytových domoch sa rýchlo ocení, ak je možné vyhotoviť presné vyúčtovanie za jednotlivé domácnosti. Každý zaplatí toľko, koľko spotrebuje – ani o cent viac.