Aké tepelné zdroje môžem použiť?

Vo všeobecnosti rozlišujeme nasledovné zdroje tepla:

 • vonkajší vzduch,
 • zem (systém so zemným kolektorom alebo zemnými sondami),
 • voda (spodná alebo povrchová voda).

Pri výbere tepelného čerpadla je rozhodujúci výber zdroja tepla. Prehľad o príslušnom zdroji tepla získate vďaka nasledujúcim bodom:

 

Vonkajší vzduch (tepelné čerpadlo vzduch-voda)

 • väčšie výkyvy teplôt počas roka (-18 °C až +30 °C),
 • tepelný výkon a vykurovací faktor je nižší pri nízkej vonkajšej teplote,
 • odmrazovanie výparníka pri vonkajších teplotách od -10 °C do +7 °C,
 • jednoduchá inštalácia tepelného čerpadla (pri monoblokových verziách je chladiarenský okruh uzavretý vo vonkajšej jednotke a pri inštalácii nie je potrebný chladiar na rozdiel od splitových jednotiek),
 • bez potreby veľkého pozemku (súvislosť so zemnými kolektormi/sondami),
 • nie sú potrebné žiadne úradné povolenia.

 

Zem (tepelné čerpadlá zem-voda)

 • nepatrné výkyvy teplôt počas roka,
 • tepelný výkon a vykurovací faktor je po celý rok takmer konštantný,
 • nie je nutné odmrazovať výparník,
 • pri inštalácii tepelného čerpadla sú potrebné rozsiahlejšie stavebné práce.

Zemný kolektor vyžaduje voľnú plochu pozemku s veľkosťou jedno- až dvojnásobku obytnej plochy. V prípade zemnej sondy je povinné ohlásenie, resp. povolenie na stavebnom a banskom úrade.