Aká je životnosť solárneho zariadenia?

Dlhoročným vývojom a výrobou solárnych technológií, ako aj vďaka vysokému kvalitatívnemu štandardu výrobkov spoločnosti STIEBEL ELTRON sú dnešné solárne zariadenia schopné produkovať teplo aj o 20 rokov.