Ak prevádzkujem rekuperačnú jednotku, smú zostať okná otvorené?

Vetranie pomocou okien pri používaní rekuperácie je, samozrejme, možné a nedá sa zakázať. Zároveň však strácate výhody riadeného vetrania, ako napr.:

  • filtráciu privádzaného vzduchu,
  • redukciu prenikania hluku z exteriéru alebo
  • úsporu nákladov na vykurovanie v zimnom období.