Armatúry pre ohrievače vody
ESH 5 O-N Trend +A – Technické dáta