Armatúry pre ohrievače vody
ESH 10 U-N Trend +A – Technické dáta