Decentrálne vetracie systémy
ZLWE 40-4 – Technické dáta