Decentrálne vetracie systémy
ZLWE 40-2 – Technické dáta