Decentrálne vetracie systémy
ZLWE CO2 – Technické dáta