Decentrálne vetracie systémy
ZLWE CLOCK – Technické dáta