Decentrálne vetracie systémy
VRL-C 300 D Trend

 • Detaily produktu

  Použitie • Typickým použitím je kontrolované vetranie väčších miestností, ako sú napríklad triedy, zasadacie miestnosti a predajné priestory, materské školy, pohostinstvá a iné miestnosti určené na rôzne podujatia. • Automatické vetranie miestnosti zlepšuje vďaka integrovaným filtrom a rekuperácii tepla kvalitu vzduchu v miestnosti a znižuje podiel CO2, aerosólov, spór a nečistôt. Súčasne sa vďaka permanentnej výmene vzduchu znižuje zaťaženie vzduchu pachmi, baktériami a vírusmi. • Hlukovo optimalizované jednotky sú navrhnuté pre decentrálne použitie priamo v úžitkovej jednotke. Na vedenie vonkajšieho a odsávaného vzduchu sú potrebné vzduchové rozvody. Vedenie odvádzaného a privádzaného vzduchu je možné bod po bode rozmiestniť v rámci miestnosti alebo budovy.

  Komfortné funkcie • Prevádzkové režimy, programy a parametre je možné nastaviť jednoducho a intuitívne prostredníctvom riadiacej jednotky. Prístroje sú koncipované s dôrazom na jednoduchú údržbu a rýchly a jednoduchý servis. • Dodatočný snímač (príslušenstvo) meria koncentráciu CO2 vo vzduchu v miestnosti a plne automaticky reguluje vzduchový výkon prístroja, kým hodnota koncentrácie opäť neklesne pod nastavenú hodnotu CO2. • Prostredníctvom pohybového snímača (príslušenstvo) je možné prístroj prepnúť do režimu základného vetrania, resp. na vyšší stupeň vetrania. • Teplotne riadený obtok umožňuje automatické obchádzanie rekuperácie tepla. • Všetky prístroje disponujú elektrickým predhrievacím registrom a je možné ich používať aj pri nízkych vonkajších teplotách s vyrovnanými objemovými prietokmi privádzaného a odvádzaného vzduchu. • Aby sa v stave pokoja zabránilo nekontrolovanému prúdeniu vzduchu, zariadenia sú vybavené motorickými klapkami vonkajšieho a odvetrávaného vzduchu. • V prípade požiaru alebo výpadku napätia klapky uzatvoria vzduchové kanály vonkajšieho a odsávaného vzduchu, čím napomáhajú pri minimalizovaní šírenia požiaru a spalín v rámci budovy. • Vo väčších objektoch je možné navzájom prepojiť až 20 prístrojov, ktoré je následne možné ovládať prostredníctvom jednej riadiacej jednotky. Prístroje sa pripájajú k nadradenému systému riadenia budovy prostredníctvom rozhraní BACnet, Modbus a LON (príslušenstvo).

  Inštalácia • Prístroj je dimenzovaný pre montáž na strop a je možné ho integrovať do zavesených stropných podhľadov. Montáž je možné vykonať na rôznych miestach stropu. Hrdlo pre vedenie privádzaného vzduchu sa nachádza na čelnej strane prístroja. Vedenie odvádzaného vzduchu sa pripája k hrdlu odvádzaného vzduchu nachádzajúcemu sa na pravej, úzkej strane prístroja.

  Účinnosť • Energeticky úsporné ventilátory EC v spojení s reguláciou a ďalšími snímačmi umožňujú efektívny spôsob prevádzky.  Technický informačný list

  Číslo výrobku: 204143

  Účinnosť vzduchového rekuperačného výmenníka až: 92 %

  Objemový prietok vzduchu: 100-300 m³/h

  Objemový prietok vzduchu max.: 300 m³/h

  Max. príkon: 760 W

  Výška: 407 mm

  Šírka: 585 mm

  Dĺžka: 1 202 mm

  Hmotnosť: 100 kg

  Zobraziť všetko

  Stiahnuť ako PDF

  Informačný list príslušenstva