Decentrálne vetracie systémy
LA 60 BRA – Technické dáta