Decentrálne vetracie systémy
LA 100 U – Technické dáta