Decentrálne vetracie systémy
LA 100 A – Technické dáta