Decentrálne vetracie systémy
DUCT VLR 70 S – Technické dáta