Elektrické priamovýhrevné zariadenia – Rýchloohrievače