Využite solárny ohrev vody vo svojom dome. Viete, kedy je to vhodné?

Solárny ohrev vody môže priniesť vašej domácnosti úsporu nákladov a výrazne pomôže aj pri vykurovaní. Solárne kolektory sa začali masívnejšie objavovať po prvej ropnej kríze v roku 1973. Vtedy si ľudia uvedomili, že spaľovaním fosílnych palív sú okrem iného závislí na ich dodávateľoch. Preto hľadali iné alternatívy.

Solárne panely sú takmer čistým obnoviteľným zdrojom energie (OZE). Majú totiž veľmi malú spotrebu elektriny pre obehové čerpadlo a regulátor – zhruba do 200 wattov. STIEBEL ELTRON tento trend vystihol. Už v roku 1976 zaviedol sériovú výrobu tepelných čerpadiel pre rodinné domy a o rok neskôr aj termických solárnych kolektorov.

V súčasnosti STIEBEL ELTRON dodáva dva systémy solárnych kolektorov – SOL 27 basic a SOL 27 premium, ktoré sa od seba líšia najmä dizajnom. Ponúka k nim tiež širokú paletu príslušenstva, montážnych sád na rôzne typy krytín, sklon strechy alebo napríklad pre montáž na zvislú stenu alebo vodorovnú strechu. Tiež čerpadlové skupiny, expanzné nádoby a najmä regulátory nabíjania akumulačných zásobníkov.

Je dôležité určiť optimálny počet solárnych kolektorov

Je to úloha pre odborníka, ktorý musí vziať do úvahy spotrebu teplej vody, tepelnú stratu domu, sklon strechy, spôsob montáže kolektorov a orientáciu smerom na juh. A tiež to, či majú kolektory počas jari a jesene prikurovať. Prikurovanie solárnymi kolektormi, ako druhá priorita ich použitia (prvá je príprava teplej vody), je atraktívnym variantom najmä v súčasných domoch s malou tepelnou stratou.

Pozor, s počtom kolektorov by ste to však nemali preháňať. V lete totiž budú pripravovať iba teplú vodu a pri väčšom počte by zostali nevyužité.

Pokrytie prípravy teplej vody (modré stĺpce) solárnymi ziskami (žlté stĺpce)

Na druhej strane, solárny ohrev nie je, na rozdiel od fotovoltiky, úplne závislý na tom, či je jasno alebo pod mrakom. Obrázok na ľavej strane ukazuje, že väčšinu solárnej energie získavame formou difúzneho žiarenia, ktoré prechádza mrakmi. 

Uveďme si príklad. Dom má tepelnú stratu 4kW a dennú spotrebu teplej vody 160 litrov (o  teplote 55 °C – to predstavuje 230 litrov zmiešanej vody o teplote 40 °C). Pri solárnych paneloch STIEBEL ELTRON SOL 27 Basic je výsledok nasledovný:

Na pomere potreby tepla na teplú vodu v lete a zisku solárnych kolektorov je vidieť, že optimálny počet sú dva kusy. Tie pokryjú potrebu teplej vody v lete a zbytočne sa neuvedú do stavu pokoja – stagnácie, kedy sa pri malom odbere tepla vyparí teplonosná kvapalina a zvyšok sa stiahne do expanznej nádoby. Kolektory v ten deň už nepracujú. 

Až v noci, keď kolektor vychladne, sa kvapalina samovoľne vráti do kolektora. Ten je následne pripravený na ďalší deň.

Ide tiež o otázku investície. Montáž jedného kolektora s príslušenstvom môže stáť 600 až 800 eur, zatiaľ čo prínos 3. a 4. kolektora je cca 750 kWh/rok za každý, tzn. cca 20 až 50 eur/rok, podľa základného spôsobu vykurovania (tepelné čerpadlo alebo plynový kotol). Situácia sa však mení, keď potrebujeme vykurovať bazén. Potom sa nám môžu prebytky tepla hodiť.

V súčasnosti je možné na inštaláciu solárnych kolektorov na prípravu teplej vody získať dotáciu. Základná sadzba pri slnečných kolektoroch pre rodinný dom je 400 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov. Maximálna výška podpory je 1 400 € na inštaláciu. Sadzba pri slnečných kolektoroch pre bytový dom je 400 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov  v bytovom dome. Maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt v bytovom dome.

Ide o veľmi atraktívnu sumu, ktorá skráti návratnosť na niekoľko rokov. Navyše budete mať radosť z toho, že šetríte životné prostredie a teplo získavate z čistého obnoviteľného zdroja energie (OZE).

Autor článku: Ing. Michal Kaľavský, PhD.

Technická podpora a servis, STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o.

+421 917 823 408