Rodinný dom v Košiciach

Ohrev vody, vykurovanie a vetranie na báze obnoviteľných zdrojov energie vďaka jedinému zariadeniu.

Majitelia rodinného domu v Košiciach sa rozhodli pre inštaláciu integrálneho prístroja LWZ 404 SOL. Na pôdoryse o niečo viac ako jeden meter štvorcový plní zariadenie nielen početné požiadavky na pohodlie, ale pritom pracuje aj mimoriadne ticho.

V rodinnom dome zabezpečuje vykurovanie, prípravu teplej vody a vetranie s rekuperáciou tepla integrálny prístroj s centrálnym prívodom vzduchu LWZ 404 SOL. Zdrojom energie pre zabudované tepelné čerpadlo je vzduch z vetracieho systému domu a vonkajší vzduch. Vykurovanie je zabezpečené podlahovým vykurovaním a príprava teplej pitnej vody prostredníctvom zabudovanej 235 litrovej nádrže. Vďaka vstavanému výmenníku a dvom plochým strešným kolektorom dochádza aj k využitiu solárnej energie.

Spoznajte naše vetracie jednotky

Získajte prehľad o jednotlivých produktových typoch a ich technických parametroch.

Bližšie informácie o produktoch