Reštaurácia vo Veľkej Lomnici

Kaskáda šiestich tepelných čerpadiel, ktorá tvorí srdce vykurovacej sústavy, využíva teplo z okolitého vzduchu.

Potenciál regiónu Vysokých Tatier sa rozhodla využiť aj spoločnosť Bio Háj, ktorá vo Veľkej Lomnici otvorila reštauráciu Rock Farm. Spolu s naším obchodným zástupcom Michalom Chomom sme navštívili generálneho manažéra spoločnosti, aby nám porozprával o ekologickom spôsobe vykurovania objektu reštaurácie.

Reštaurácia vo Veľkej Lomnici je vykurovaná kaskádou 6 tepelných čerpadiel vzduch-voda HPA-O 13 C Premium. "Zariadenia zabezpečujú v objekte aj prípravu teplej vody a chladenie vzduchu," približuje funkcie systému generálny manažér spoločnosti Bio Háj Andrej Jahoda. Nainštalovaná kaskáda tepelných čerpadiel je vysoko úsporným riešením, ktoré je vhodné pre väčšie objekty.

Hlavnou prednosťou tohto riešenia je plynulá regulácia výkonu kaskády v závislosti od aktuálnej potreby tepla. Ďalšou veľkou výhodou je možnosť prevádzky kotolne na čiastočný výkon v prípade poruchy jedného tepelného čerpadla.

Energeticky úsporné vykurovanie na báze obnoviteľných zdrojov energie

Budovu reštaurácie vo Veľkej Lomnici vykuruje kaskáda 6 tepelných čerpadiel vzduch-voda HPA-O 13 C Premium.

Spoznajte naše tepelné čerpadlá

Získajte prehľad o jednotlivých produktových typoch a ich technických parametroch.

Bližšie informácie o produktoch