Zelená tranzícia v mestskej časti

Vzor prechodu na obnoviteľné zdroje energie

Mesto Lünen si dalo za cieľ do roku 2045 dekarbonizovať všetky nehnuteľnosti, ktoré má vo svojom vlastníctve. Významným míľnikom je projekt bytového komplexu v mestskej časti Brambauer, ktorý možno považovať za ukážkový príklad zelenej tranzície v realitnom sektore – od energetickej obnovy plášťa budovy cez sebestačnosť vďaka fotovoltike až po inštaláciu tepelných čerpadiel od spoločnosti STIEBEL ELTRON.

Bytový komplex Lünen

Objekt:

  • Rok výstavby - 70. roky 20. storočia
  • Bytové jednotky - 120 bytových jednotiek v deviatich bytových domoch

Miesto:

  • Lünen, Nemecko

Inštalované prístroje:

  • Tepelné čerpadlá vzduch-voda HPA-O 13 C Premium - kaskáda 3 alebo 5 tepelných čerpadiel pre každý bytový dom
  • Prevádzkový režim - monovalentný
  • Podpora pre prípravu teplej vody - ohrievače vody SHZ
  • Fotovoltický systém

Realizácia:

  • Spoločnosť Bauverein am Lünen

Komfort bývania a energetická efektívnosť

Budovy kompletne zrekonštruované z hľadiska energetickej účinnosti, vykurované tepelnými čerpadlami STIEBEL ELTRON a obklopené nádherným parkom - takto možno opísať 50-ročný bytový komplex v mestskej časti Brambauer, v meste Lünen v Nemecku. Technológia tepelného čerpadla je súčasťou celkovej ekologickej koncepcie, ktorú spoločnosť Bauverein am Lünen implementuje v rámci objektov, ktoré spravuje a ktorá môže slúžiť ako vzor z hľadiska zelenej tranzície t.j. prechodu na obnoviteľné zdroje energie. Do konca roka 2024 pribudne ešte 9 objektov, ktorých cieľom bude dosiahnuť uhlíkovú neutralitu celej mestskej časti – ambiciózny cieľ, ktorý okrem rozsiahlych rekonštrukčných opatrení (oprava strechy a fasády a výmena okien, výstavba nových balkónov bez tepelných mostov, tepelná izolácia a inštalácia fotovoltického systému) ďalej neráta so zahusťovaním bytovej výstavby. Komfort bývania a energetická efektívnosť tu pôjdu ruka v ruke.

Pozitívna skúsenosť s vykurovacou technikou

Už v procese plánovania bolo spoločnosti Bauverein am Lünen jasné, že pre projekt rekonštrukcie bytového komplexu v mestskej časti Brambauer sú ideálne vhodné práve tepelné čerpadlá STIEBEL ELTRON. Rozhodujúcou bola pozitívna skúsenosť, ktorú spoločnosť v priebehu rokov nadobudla s vykurovacou technikou od tohto výrobcu. Ich administratívna budova bola už pred rokmi vybavená tepelným čerpadlom zem-voda, ktoré ich presvedčilo svojimi prevádzkovými hodnotami. Spoločnosť preto inštaluje vo všetkých svojich objektoch len tieto tepelné čerpadlá, väčšinou v prevedení vzduch-voda. Tie sa teraz inštalujú aj v mestskej časti Brambauer. Od začiatku prác v roku 2021 bolo deväť objektov celkom dekarbonizovaných a vybavených vhodnými tepelnými čerpadlami. V rámci projektu pribudne v budúcnosti ďalších desať objektov, ktoré budú taktiež vybavené tepelnými čerpadlami STIEBEL ELTRON.

Použitá technológia

Pre pokrytie stanovenej tepelnej záťaže 51 kW (vrátane prípravy teplej vody a prípadných odstávok od dodávateľa energií) bola v akždom bytovom dome nainštalovaná kaskáda troch tepelných čerpadiel vzduch-voda HPA-O 13 C Premium. Tieto pokrývajú potrebu tepla na 99 percent a podporu prídavného elektrického vykurovacieho telesa využívajú len pri mimoriadne nízkych vonkajších teplotách. Vďaka inverterovej technológii, ktorá umožňuje riadenie otáčok kompresora podľa potreby, poskytuje systém vždy len toľko energie, koľko je skutočne potrebné na vykurovanie alebo prípravu teplej vody. Porovnávanie dôb chodu zabezpečuje, že prevádzkové hodiny, hodnoty otáčok kompresora a príkon všetkých tepelných čerpadiel v kaskáde sú takmer identické, čím sa predchádza nevyváženému zaťaženiu jednotlivých tepelných čerpadiel a zabezpečuje sa dlhšia životnosť systému. Aby bolo možné efektívne znížiť teplotu vykurovacej vody na úroveň 50°C, došlo k vymenené všetkých starých radiátorov a inštalácii centrálnych prietokových zásobníkov na prípravu teplej vody. Potrebná hygiena v rámci prípravy teplej pitnej vody je zabezpečená cirkulačnou prevádzkou. Tepelné straty v rámci cirkulácie sú kompenzované pomocou malého elektrického nástenného ohrievača vody, ktorý nevytvára takmer žiadne prevádzkové náklady.

Alternatíva k rope a plynu

Výkonný riaditeľ spoločnosti Bauverein am Lünen Carsten Unterberg si pochvaľuje spoluprácu so spoločnosťou STIEBEL ELTRON. „Pred jedenástimi rokmi sme rekonštruovali našu administratívnu budovu a využili túto príležitosť na inštaláciu tepelného čerpadla zem-voda od spoločnosti STIEBEL ELTRON – s veľmi presvedčivými výsledkami,“ uvádza. "Odvtedy používame tepelné čerpadlá STIEBEL ELTRON, väčšinou tepelné čerpadlá vzduch-voda, vo všetkých našich realizáciách."

Na Slovensku je možné takéto riešenie vykurovania implementovať vo väčšine porovnateľných existujúcich nehnuteľností. To, čo sa podarilo zrealizovať v meste Lünene v Nemecku, je úspešným príkladom toho, ako si Európa predstavuje úspešný prechod na obnoviteľné zdroje energie.

Spoznajte naše tepelné čerpadlá

Získajte prehľad o jednotlivých produktových typoch a ich technických parametroch.

Bližšie informácie o produktoch