Aquapark v Dolnej Strehovej

Vykurovanie bazénov a priestoru aquaparku za pomoci energie z podzemnej vody

Aquapark v Dolnej Strehovej disponuje dômyselnou inštaláciou šiestich tepelných čerpadiel zem-voda WPF 66, ktoré využívajú ako zdroj energie podzemnú vodu.

Aquapark je vykurovaný 6 tepelnými čerpadlami voda-voda WPF 66 s predradenými doskovými výmenníkmi. Zdrojom energie je podzemná voda čerpaná zo studne. Tepelné čerpadlá sú na vykurovací systém pripojená cez 1500 litrovú akumulačnú nádrž. Ako doplnkový zdroj sú využívané plynové kotly na dokurovanie vonkajších bazénov v špičke. Tepelné čerpadlá pokrývajú vykurovanie a vzduchotechniku objektu a vykurovanie vnútorných bazénov.

Príprava teplej pitnej vody je taktiež zabezpečená  pomocou tepelných čerpadiel a realizovaná v 1000 litrovej nádrži.

Spoznajte naše tepelné čerpadlá

Získajte prehľad o jednotlivých produktových typoch a ich technických parametroch.

Bližšie informácie o produktoch