Ochrana osobných údajov

Vážime si váš záujem o našu spoločnosť a nesmierne si ceníme dôveru, s ktorou ste sa na nás obrátili. Preto je pre nás ochrana osobných údajov dôležitá. K ochrane vašich údajov pred neoprávneným prístupom pristupujeme s maximálnou starostlivosťou a používame najprísnejšie technické a organizačné bezpečnostné normy. Internetová stránka STIEBEL ELTRON môže obsahovať odkazy na internetové stránky iných poskytovateľov, na ktoré sa toto vyhlásenie o ochrane údajov nevzťahuje.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

I. Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je spoločnosť STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o., IČO: 44267291, so sídlom Hlavná 1, 058 01 Poprad (ďalej len: „Správca“).

2. Kontaktné údaje Správcu sú:

 • adresa: Hlavná 1, 058 01 Poprad
 • email: zodpovednaosoba@stiebel-eltron.sk.

3. Za osobné údaje sa považujú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, predovšetkým odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viacero zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Správca prehlasuje, že prijal vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli.

2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy a osobné údaje, ktoré spracováva v rámci plnenia zmluvných povinností, ktoré ste mu poskytli alebo ktoré získal od svojich obchodných partnerov a predajcov za účelom uzavretia zmluvy.

3. Štatistiky webových stránok a informácie z cookies

 

III. Získavanie údajov o zariadení na našej webovej stránke použitím súborov cookie („Zásady používania súborov cookie“)

Keď navštívite webovú stránku spoločnosti STIEBEL ELTRON, využijeme súbory cookie vo vašom prehliadači na získanie údajov, aby sme zaznamenali konkrétne informácie o aktuálnej relácii vášho prehliadača. Súbory cookie navyše umožňujú ukladať na určité obdobie aj vaše správanie a preferencie na našej webovej stránke (napr. prihlasovacie údaje, jazyk, veľkosť písma a ďalšie preferencie zobrazenia). Vďaka tomu ich nemusíte pri každej návšteve alebo prechode z jednej stránky na druhú vždy nanovo zadávať. Súbory cookie využívame na rôzne účely. Z tohto dôvodu sa na používanie súborov cookie vzťahujú rôzne právne podklady. Ďalej sa dozviete, ktoré súbory cookie využívame a na aké účely.

Spracovanie „nevyhnutné“ – funkčnosť webovej stránky a správa systému

Na prevádzku našej webovej stránky využívame „nevyhnutné súbory cookie“. Na administratívne a identifikačné účely sa pre vás ako návštevníka našej webovej stránky uloží aj osobné identifikačné číslo, vďaka čomu vám môžeme ponúkať stále kvalitné služby. Na tento účel ukladáme údaje ako napr. produkty, ktoré ste vložili do košíka alebo jazykové predvoľby, ktoré ste si nastavili. Tieto súbory cookie sa ukladajú po dobu činnosti vášho prehliadača. Bez týchto súborov cookie sa vám naše webové stránky nezobrazia v plnom rozsahu.

Právnym podkladom pre spracovanie vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f dokumentu GDPR – Oprávnený záujem.

Používané súbory cookie: webpool, ste-cg, ste-usd, ste-acd, ste-prms, ste-extprtnr, ste-redirect, ste-ecom, ste-pas, ste-bck, ppms_privacy_

Spracovanie „štatistika“ – zlepšenie výkonnosti webovej stránky

Pre neustále zlepšovanie výkonu našej webovej stránky využívame „štatistické súbory cookie“. Zahŕňa to údaje, ktoré sme od vás získali na tieto účely:

 • Web Analytics – Na základe vášho navigačného správania analyzujeme údaje s cieľom zlepšenia funkčnosti a dizajnu našej webovej stránky.
 • Efektívnosť reklamy – Cesta, ktorou ste sa dostali na našu webovú stránku, nám umožňuje merať efektívnosť našich reklám prostredníctvom analýzy miery prekliknutia našich reklám. Týmto spôsobom optimalizujeme efektívnosť reklám, ktoré umiestňujeme na externé webové stránky.
 • Údaje pre partnerov – Sme povinní poskytovať určité údaje našim reklamným partnerom a poskytovateľom služieb, ak ste sa dostali na našu webovú stránku cez ich webovú stránku a zakúpili si naše produkty. Musíme to robiť, keďže týmto partnerom/poskytovateľom musíme ako protislužbu za ich služby zaplatiť poplatok. Na tento účel im poskytujeme údaje o vašej návšteve vrátane produktov, ktoré ste si zakúpili.
 • Správa chýb – Na našich webových stránkach vykonávame meranie chýb, aby sme mohli prípadné chyby alebo iné problémy okamžite odstrániť.

Právnym podkladom pre spracovanie vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a dokumentu GDPR – Súhlas.

Používané súbory cookie: 
_pk_id
_pk_ses
stg_traffic_source_priority
stg_last_interaction
stg_returning_visitor
stg_fired__<conditionID>
stg_utm_campaign
stg_pk_campaign
stg_externalReferrer
_stg_optout

Spracovanie „marketing“ – priama reklama na reklamných platformách tretích strán a reklama

Tieto „marketingové súbory cookie“ našich reklamných partnerov využívame na to, aby sa vám naše reklamné správy zobrazovali v správnom čase a na správnom mieste. Pritom ide o trvalé, avšak časovo obmedzené súbory cookie. Obsahujú osobný identifikátor, pomocou ktorého je možné priradiť navigačné správanie jednotlivým používateľom. Tieto súbory cookie používame aj na to, aby sa reklamy nezobrazovali jednotlivým používateľom neobmedzene a na meranie účinku našich reklamných kampaní. Identifikátory uložené v týchto súboroch cookie sú poskytované zo strany našich partnerov. V našich systémoch nemôžeme používať tie isté identifikátory. Tieto súbory cookie tiež využívame na zobrazenie reklám, ktoré sú relevantné pre vašu polohu, napr. vás môžeme informovať o tom, či sa produkt, ktorý si práve pozeráte, nachádza vo vašej blízkosti (napr. špecializovaný obchod).

Právnym podkladom pre spracovanie vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a dokumentu GDPR – Súhlas.

Používané súbory cookie:_fbp

 

Kategórie osobných údajov

 • Údaje o zariadeniach
 • Údaje o polohe
 • Údaje o správaní sa a profile - tieto údaje sa získavajú pozorovaním vášho správania sa pri surfovaní
 • Preferencie (ak sú spoločnosti STIEBEL ELTRON známe)

 

Doba uchovávania

Súbory cookie použité na získanie údajov o vašich zariadeniach a surfovaní sa ukladajú vo vašom prehliadači po celú dobu vašej činnosti alebo dovtedy, kým v prehliadači neodstránite nastavenia súborov cookie, avšak nie dlhšie ako 180 dní.

 

Kategórie príjemcov

 • Zodpovedná osoba za skupinu STIEBEL ELTRON
 • Dcérske a pridružené spoločnosti skupiny STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
 • Poskytovatelia podpory pre správu webových stránok
 • Poradcovia spoločnosti
 • Poskytovatelia služieb na analýzu údajov
 • Reklamní partneri
 • Platformy sociálnych médií

 

Nastavenie súborov cookie

Súbory cookie používame na to, aby sme pochopili a analyzovali vaše preferencie a ponúkli vám optimálne využitie našich webových stránok. Patria sem súbory cookie nevyhnutné na prevádzku stránky a na kontrolu obchodných cieľov našej spoločnosti, ale aj také súbory cookie, ktoré sa využívajú iba na anonymné štatistické účely. Kliknutím na „Vybrať všetko“ alebo „Potvrdiť výber“ súhlasíte s používaním našich súborov cookie.

Nevyhnutné

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné na prevádzkovanie našej webovej stránky a nie je možné ich v našich systémoch deaktivovať. Spravidla sú použité len ako reakcia na vami vykonávané činnosti, ktoré sa zhodujú s požiadavkou služby, napríklad pre nastavenie vašich preferencií ochrany osobných údajov, prihlásenie alebo vyplnenie formulárov. Prehliadač si môžete nastaviť tak, aby tieto súbory cookie blokoval alebo vás na ne upozornil, avšak v tom prípade sa vám niektoré časti stránky nezobrazia. Tieto súbory cookie neukladajú informácie, na základe ktorých je možná vaša osobná identifikácia.

Štatistika

Spoločnosť STIEBEL ELTRON využíva službu Piwik PRO, ktorá nám umožňuje náhľad do vášho používania našich webových stránok. Tieto údaje zahŕňajú okrem iného aj informácie, ktoré stránky a odkazy ste navštívili alebo ste na ne klikli, ako dlho ste boli na stránke, produkty, ktoré ste v našom konfigurátore zostavili a aké zariadenie ste použili. Tieto údaje využívame pre lepšie pochopenie, ako naše webové stránky využívajú používatelia, aby sme tak mohli zabezpečiť ich správne fungovanie.

Marketing

Tieto súbory cookie môžu byť na našich stránkach umiestnené našimi reklamnými partnermi. Tieto firmy ich môžu používať a zdieľať pri vytváraní profilu vašich záujmov, vďaka čomu sa vám zobrazia relevantné reklamy aj na iných stránkach. Vychádza to z jednoznačnej identifikácie vášho prehliadača a internetového zariadenia. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, budete dostávať menej cielenú reklamu.

Piwik PRO

Používame Piwik PRO Analytics Suite ako náš softvér na analýzu webových stránok/aplikácií a nástroj na správu súhlasu. Údaje o návštevníkoch webových stránok zhromažďujeme na základe súborov cookie. Zhromaždené informácie môžu zahŕňať IP adresu návštevníka, operačný systém, ID prehliadača, aktivitu prehliadania a ďalšie informácie. Pozrite si rozsah údajov zhromaždených softvérom Piwik PRO.

Vypočítavame metriky, ako je miera odchodov, zobrazenia stránky, relácie a podobne, aby sme pochopili, ako sa naša webová stránka/aplikácia používa. Môžeme tiež vytvárať profily návštevníkov na základe histórie prehliadania, aby sme analyzovali správanie návštevníkov, zobrazovali prispôsobený obsah a spúšťali online kampane.

Naše riešenie hosťujeme na Microsoft Azure v Nemecku a údaje sa uchovávajú 25 mesiacov.

Účel spracovania údajov: analýza a sledovanie konverzií na základe súhlasu. Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Piwik PRO neposiela údaje o vás žiadnym iným subdodávateľom ani tretím stranám a nepoužíva ich na vlastné účely. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Piwik PRO.

IV. Zákonný dôvod a účel spracúvania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracúvania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
 • plnenie právnych povinností
 • oprávnený záujem správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
 • Váš súhlas so spracúvaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä na účely zasielania obchodných informácií, newsletterov a bulletinu) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracúvania osobných údajov je

 • plnenie zmluvných a právnych povinností
 • registrácia odborných partnerov bez zmluvného vzťahu na základe poskytnutého súhlasu so spracúvaním osobných údajov
 • spracúvanie osobných údajov pre účely zasielania obchodných informácií a ďalších marketingových aktivít
 • spracúvanie štatistík návštevnosti webových stránok v anonymizovanej podobe za účelom skvalitnenia ponúkaných služieb
 • spracúvanie osobných údajov na základe služieb využívajúcich remarketing za účelom ponuky personalizovaných reklám
 • spracúvanie osobných údajov za účelom zlepšenia kvality služieb
 • obrazové a zvukové záznamy z organizovaných akcií určených na prezentáciu akcie ďalším klientom a za účelom preukázania usporiadania školení.

3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 

V. Doba uchovávania údajov

1. Správca uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu trvania zmluvného vzťahu)
 • po dobu stanovenú platnou legislatívou
 • po dobu stanovenú vnútorným predpisom
 • po dobu, kým nie je súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely marketingu odvolaný, najdlhšie 3 roky, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje zlikviduje, pokiaľ nie je iný právny dôvod na ich ďalšie spracúvanie.

 

VI. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • podieľajúce sa na dodávaní služieb a ich realizácii na základe zmluvy
 • spoločnosti skupiny Stiebel Eltron, t.j. spoločnosť Stiebel Eltron International GmbH, registračné číslo: HRB 110397 a ďalšie spoločnosti, ktoré sú so spoločnosťou Stiebel Eltron International GmbH v majetkovom vzťahu.

2. Správca údajov nemá v úmysle predať ďalšie osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 

VII. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup k svojím osobných údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne na obmedzenie ich spracúvania podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo vzniesť námietku proti spracúvaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracúvaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

3. Za účelom uplatnenia práv v oblasti osobných údajov sa na nás môžete obrátiť prostredníctvom emailovej adresy zodpovednaosoba@stiebel-eltron.sk

 

VIII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

IX. Záverečné ustanovenia

1. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu informácií o spracúvaní osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach www.stiebel-eltron.sk.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 14.3.2023.

Zásady ochrany osobných údajov pre aplikáciu Heat Pump ServiceApp

1. poskytovateľ služieb

Poskytovateľom služieb podľa § 13 nemeckého zákona o telemédiách (TMG) a prevádzkovateľom podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) je 

STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG

Generálny riaditeľ: Dr. Kai Schiefelbein, Heinz-Werner Schmidt

Dr.-Stiebel-Straße 33

37603 Holzminden

Telefón: 05531 - 702 110

Kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov:

STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG

Úradník pre ochranu údajov

Dr.-Stiebel-Straße 33

37603 Holzminden

E-mail: privacy@stiebel-eltron.com

2. Informácie o zhromažďovaní osobných údajov

Vážime si váš záujem o aplikáciu Heat Pump ServiceApp a ceníme si vašu dôveru. Preto je pre nás dôležitým záujmom zaručenie ochrany údajov. Naše postupy ochrany údajov sú v súlade s nemeckým spolkovým zákonom o ochrane údajov (BDSG) a nemeckým zákonom o telemédiách (TMG). Venujeme maximálnu pozornosť a uplatňujeme najvyššie technické a organizačné bezpečnostné štandardy na ochranu vašich údajov pred neoprávneným prístupom. 

V nasledujúcom texte uvádzame informácie o zhromažďovaní osobných údajov pri používaní aplikácie Heat Pump ServiceApp. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré sa môžu vzťahovať na vás osobne, napr. meno, adresa, e-mailová adresa, správanie používateľa.

Používanie osobných údajov pri registrácii ako odborného partnera spoločnosti STIEBEL ELTRON

Prostredníctvom aplikácie Heat Pump ServiceApp sa u nás môžete zaregistrovať ako špecializovaný partner. Na tento účel musíte do vstupnej masky zadať požadované údaje, napr. meno, adresu a e-mailovú adresu. Zaznamenávame aj dátum a čas registrácie a IP adresu. V rámci registračného procesu získavame váš súhlas s použitím údajov.

Právnym základom na spracovanie údajov na účely registrácie je v prípade súhlasu článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Ak sa u nás registrujete na účely plnenia alebo iniciovania zmluvy, právnym základom na spracovanie údajov je dodatočne čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Registrácia je potrebná na plnenie alebo začatie zmluvy s nami pre určité služby alebo napríklad na registráciu zariadenia a získanie užitočných informácií na plánovanie a údržbu.

Údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na plnenie zmluvy. Okrem toho tieto údaje uchovávame na účely plnenia záväzkov po uzavretí zmluvy a z dôvodu uchovávania údajov podľa obchodného a daňového práva po dobu vyžadovanú zákonom. Toto obdobie uchovávania je spravidla 10 rokov do konca príslušného kalendárneho roka.

3. Bezpečnosť údajov

Udržiavame aktuálne technické opatrenia na zaistenie bezpečnosti údajov, najmä na ochranu vašich osobných údajov pred rizikami počas prenosu údajov a pred tým, aby sa o nich dozvedeli tretie strany. Tieto opatrenia sú prispôsobené súčasnému stavu techniky.

4. Poskytovanie údajov tretím stranám

Tretím stranám sa neposkytujú žiadne údaje.

5. Uložené údaje používateľa a prístupové práva

Aplikácia ukladá tieto údaje - informácie o používateľovi

 • Meno používateľa
 • ID spoločnosti
 • Názov spoločnosti
 • ID spoločnosti
 • Telefónne číslo
 • E-mail spoločnosti
 • Adresa spoločnosti
 • Krajina
 • Údaje na registráciu zariadenia a objednávanie služieb pre zákazníkov. Na tieto služby je potrebné vyžiadať si osobné údaje koncového zákazníka, ako je titul, meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. Tieto údaje sa ukladajú len lokálne v aplikácii v režime offline. Len čo sa registrácia výrobku alebo objednávka služby odošle spoločnosti STIEBEL ELTRON online, tieto údaje už nie je možné v aplikácii načítať.

Aplikácia vyžaduje nasledujúce prístupové práva na vašom smartfóne:

 • Fotoaparát
 • Album fotografií

6. Doba uloženia

Uložené osobné údaje budú vymazané, ak odvoláte svoj súhlas s ich uložením, ak údaje už nie sú potrebné na splnenie účelu, na ktorý boli uložené, alebo ak je ich uloženie neprípustné z iných právnych dôvodov.

Okrem toho tieto údaje uchovávame na účely plnenia postzmluvných povinností a z dôvodu uchovávania údajov podľa obchodného a daňového práva počas zákonom stanoveného obdobia. Toto obdobie uchovávania je spravidla 10 rokov do konca príslušného kalendárneho roka.

Údaje na registráciu zariadenia a na objednanie zákazníckej služby sa ukladajú len lokálne v režime offline na účely poskytovania služieb v aplikácii. Akonáhle sa údaje prenesú do spoločnosti STIEBEL ELTRON v režime online, nie je možné ich už z aplikácie získať. Po vymazaní aplikácie zo smartfónu sa spravidla vymažú aj všetky údaje používateľa.

7 Používanie nástrojov na sledovanie

Aplikácia nevyhodnocuje správanie používateľov pomocou tzv. sledovacích nástrojov (Apptrace, Adeven, App Annie, Google Analytics atď.). 

8. Súbory cookie

Aplikácia používa súbory cookie na overovanie, nie sledovacie súbory cookie.

9. Zrušenie a vymazanie

Máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré sú o vás uložené, a tiež právo na opravu nesprávnych údajov, blokovanie a vymazanie.

Všetky osobné údaje môžete kedykoľvek vymazať vymazaním alebo resetovaním aplikácie.

Žiadosť o zrušenie môžem zaslať spoločnosti STIEBEL ELTRON Deutschland Vertriebs GmbH, Dr.-Stiebel-Straße 12, 37603 Holzminden, Nemecko, e-mailom na adresu datenpflege@stiebel-eltron.de alebo telefonicky na číslo 05531-702 702.