Systém vzduchových rozvodov
ALD 160 – Technické dáta