Online webináre

Vzdelávajte sa z domova alebo zo svojej kancelárie a zaregistrujte sa na niektoré z našich praktických hodinových online školení.

Spoločnosť STIEBEL ELTRON pripravuje pravidelné webináre pre obchodných predajcov, montážne firmy ako aj projektantov.

Vaším online školiteľom bude Ing. Michal Kaľavský, PhD., ktorý v približne hodinovej prezentácii predstaví princípy fungovania našich zariadení pre ohrev vody, vykurovanie, vetranie a chladenie na báze obnoviteľných zdrojov energie a podelí sa o svoje skúsenosti s týmito riešeniami.

Aktuálne témy a termíny webinárov:

Decentrálne a centrálne vetracie systémy - princíp fungovania, skúsenosti z praxe

19.10.   14:00 – 15:00

Moderné vetracie zariadenia zabezpečujú regulovanú výmenu vzduchu bez plytvania energiou. V závislosti od zariadenia zabezpečia aj vykurovanie a ohrev teplej vody.

Zaregistrovať sa

Tepelné čerpadlá typu monoblok - princíp fungovania, skúsenosti z praxe

26.10.  14:00 – 15:00

Tepelné čerpadlá typu monoblok sa vyrábajú a montujú ako celok v továrni. Všetky komponenty, ako ventilátor, výparník, kompresor, expanzný ventil a kondenzátor, sú súčasťou jedného kompaktného zariadenia.

Zaregistrovať sa

Máte problém s registráciou?

Po kliknutí na odkaz "Zaregistrovať sa" je nutné vyplniť vaše meno (FISRT NAME), vaše priezvisko (LAST NAME) a vašu emailovú adresu (E-MAIL ADDRESS). Na túto adresu vám príde pozvánka na vstup pred online školením a pripomenutia.

Následným kliknutím na REGISTER potvrdíte registráciu.

V prípade akýchkoľvek iných komplikácií sa môžete obrátiť na nášho online školiteľa, ktorého kontaktné údaje sú uvedené vyššie.